^Powrót na górę

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Dzień

Miesiąc

Zebrania, Rady, spotkania,

terminy wg. wewnątrzszkolnego oceniania ( WO)

2

września

Rozpoczęcie roku szkolnego

godz.9.00 dla uczniów z klas pierwszych

Rozpoczęcie roku szkolnego

godz.11.00 dla uczniów z klas starszych

3   i 4

września

Kiermasz podręczników

dla klas I, II, III i IV

13

września

Rada Pedagogiczna

godz. 15.10

18

września

Zebranie rodziców klas pierwszych

godz. 16.30

 • Informacje dyrektora szkoły na temat organizacji pracy szkoły i kalendarza na rok szkolny 2019/2020
 • spotkanie z wychowawcami klas
 • konsultacje z pedagogiem szkolnym
 • informacje na temat bezpieczeństwa i zagrożeń z przedstawicielem KPP w Mławie

Zebranie rodziców klas maturalnych

godz.17.00

 • Zapoznanie z procedurami- Matura 2020 (wicedyrektor szkoły)
 • Zebrania klasowe z wychowawcami
Termin do uzgodnienia października Praktyka zawodowa klasy: III Te

Dzień

Miesiąc

Zebrania, Rady, spotkania,

terminy wg. WO

9

października

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

oraz ślubowanie klas pierwszych

14

października

Dzień Edukacji Narodowej

( dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

24

października

Rada Pedagogiczna   godz. 15.10

 • Omówienie wyników

       Matury 2019

 • Omówienie wyników egzaminów zawodowych 2019
 • Losy absolwentów
 • Szkolenie Rady Pedagogicznej

( zgodnie z planem nadzoru)

1

listopada

Wszystkich Świętych

6

listopada

Akademia z okazji
Narodowego Święta Niepodległości

6

listopada

Zebranie rodziców ogólnoszkolne

z wychowawcami klas

godz. 16.30

 • Zapoznanie z wynikami nauczania i zachowania
 • Sprawy klasowe

11

listopada

Narodowe Święto Niepodległości

19-20-21

listopada

Matura Próbna z „Operonem”

Dzień

Miesiąc

Zebrania, Rady, spotkania,

terminy wg. WSO

13

grudnia

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych

(informacja o ocenach niedostatecznych powinna być zapisana w dzienniku lekcyjnym i „Librusie” przez n-la przedmiotu)

16

grudnia

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych

20

grudnia

 • Jasełka szkolne
 • Wigilie klasowe

23-31

grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

2

stycznia

I dzień Dyrektorski

( dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

3

stycznia

II dzień Dyrektorski

( dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

9

stycznia

Ostateczne wystawienie ocen

do godziny 15.00

9

stycznia

Egzamin

z kwalifikacji zawodowych E.20

dla uczniów klasy IV TE

ü  Część praktyczna

10

stycznia

Egzamin

z kwalifikacji zawodowych E.20

dla uczniów klasy IV TE

ü  Część pisemna

10

stycznia

Koniec I półrocza

Dzień

Miesiąc

Zebrania, Rady, spotkania,

terminy wg. WSO

10

stycznia

Rada Pedagogiczna.

Klasyfikacja śródroczna

godz.15.10

15

stycznia

Rada Pedagogiczna

  Podsumowująca I półrocze

roku szkolnego 2019/2020

godz. 15.10

16

stycznia

Zebranie ogólnoszkolne z rodzicami               godz.16.30

8

lutego

Studniówka

10.02 – 21.02 lutego

Ferie zimowe

Termin do uzgodnienia

marca

Rada szkoleniowa

godz. 15.00

18

marca

Akademia z okazji

Święta Patrona Szkoły -

Dzień samorządności.

Termin do ustalenia

kwietnia

Rekolekcje Wielkopostne

3

kwietnia

Wystawienie przewidywanych ocen końcowych w klasach maturalnych

(informacja o ocenach niedostatecznych powinna być zapisana w dzienniku lekcyjnym i „Librus” przez n-la przedmiotu)

17

kwietnia

Ostateczne wystawienie ocen końcowych uczniom klas maturalnych

Dzień

Miesiąc

Zebrania, Rady, spotkania,

terminy wg. WSO

20

kwietnia

Rada Pedagogiczna

godz. 15.10

 • klasyfikacja roczna i końcowa uczniów klas maturalnych

29

kwietnia

Zebranie ogólnoszkolne z rodzicami

uczniów wszystkich klas                 godz.16.30

 • poinformowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu
 • bieżące sprawy klasowe

9.04 - 14.04

kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna-

Wielkanoc

24

kwiecień

Zakończenie zajęć dla uczniów klas maturalnych

1

maja

Święto Pracy

4

maja

Matura z języka polskiego

III Dyrektorski dzień wolny od zajęć

5

maja

Matura z matematyki

IV Dyrektorski dzień wolny od zajęć

6 maja

Matura z języka angielskiego

V Dyrektorski dzień wolny od zajęć

Dzień

Miesiąc

Zebrania, Rady, spotkania,

terminy wg. WSO

4-18 maja

Pisemne egzaminy maturalne

4-22 maja

Ustne egzaminy maturalne

21

maja

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych

26 maja

Poinformowanie rodziców uczniów klas I, II i III te o przewidywanych ocenach niedostatecznych

(informacja o ocenach niedostatecznych powinna być zapisana w dzienniku i „Librusie” przez n-la przedmiotu)

11

czerwiec

Boże Ciało

12

czerwiec

VI dzień Dyrektorski

( dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

19

czerwiec

Ostateczne

wystawienie ocen rocznych i końcowych

22

czerwiec

Rada Pedagogiczna- klasyfikacja i promocja końcowa i roczna

godz. 15.00

26

czerwiec

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

Dzień

Miesiąc

Zebrania, Rady, spotkania,

terminy wg. WSO

27.06. - 31.08. czerwiec-sierpień Ferie letnie

1

lipiec

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2019/2020

Według harmonogramu MKO czerwiec-sierpień Rekrutacja młodzieży
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
9 stycznia

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie E. 20

kl. IV TE-

część praktyczna

10 stycznia

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie E. 20

kl. IV TE-

część pisemna

23 czerwca

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie EE. 03

kl. III TE-

część pisemna

27.06 – 9.07

czerwiec-

lipiec

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie EE. 03

kl. III TE-

część praktyczna

       
Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 3 w Mławie